Iskalnik

Tonerji in kartuše

Če želite iz kakršnega koli razloga odstopiti od naročila, lahko v štirinajstih dneh to pisno sporočite na naš naslov ali po e-pošti info@hqp.si, ne da bi vam bilo za to potrebno navesti razlog. Štirinajstdnevni rok začne teči dan po prejemu pošiljke.

Sprejeta naročila v trgovini "hqp.si" se obravnavajo kot nepreklicna in bodo izvedena. Potrošnik lahko po oddaji elektronskega naročila v 2 urah odstopi na podlagi obvestila o odstopu na elektronski naslov info@hqp.si

Odstop od naročila

Potrošnik ima pravico, da v 14 dneh od prevzema blaga pisno sporoči, da odstopa od naročila, ne da bi mu bilo potrebno navesti razlog za svojo odločitev. Šteje se, da je sporočilo pravočasno, če je oddano v roku.
Potrošnik mora najkasneje v 30 dneh po sporočilu o odstopu od naročila podjetju vrniti blago. Po prejemu blaga in ugotovitvi, da je to nepoškodovano, v nespremenjeni količini, nespremenjeni embalaži in originalno zapakirano, podjetje potrošniku skladno z zakonom vrne vsa opravljena plačila.
Edini strošek, ki bremeni potrošnika v zvezi z odstopom od naročila, je neposredni strošek vračila blaga.
Potrošnik ob vračilu blaga pošlje tudi račun za blago in osebne podatke ter transakcijski račun kamor želi, da se vrne plačilo.

(Vir: Zakon o varstvu potrošnikov, uradno prečiščeno besedilo, ZVPot-UPB2 (Uradni list RS, št. 98/2004, 126/2007)

Zavrnitev naročila

Trgovina "hqp.si" lahko naročilo za katerega ugotovi, da ga pod navedenimi pogoji in s podatki, s katerimi razpolaga, ne more izvesti, zavrne.

Obdelava naročila

Trgovina "hqp.si" bo z aktivnostmi, potrebnimi za izvedbo sprejetih naročil, pričela takoj po prejemu. Pri izbiri opcije plačila na naš TRR, bodo aktivnosti za izvedbo naročila stekle po prilivu finančnih sredstev.

Za naročila prek interneta na naslove v tujini zaračunavamo poštnino po veljavnem ceniku Pošte Slovenije.

Če kupec prevzeto blago vrne, mu kupnino vrnemo takoj, ko je to mogoče, najkasneje pa v tridesetih dneh po prejemu odstopa od pogodbe oz. po prejemu vrnjenega blaga, in sicer s poštno nakaznico. Po želji vam blago lahko zamenjamo za drugega.

Blago lahko vrnete po pošti na naslov:
Pavlin d.o.o., Ljubljana
Gerbičeva ulica 116
1000 Ljubljana

Pošiljk z odkupnino ne sprejemamo!

Vse znamke, nazivi proizvodov in OEM številke so oznake in last pripadajočih podjetij in se uporabljajo zgolj kot referenca.

Izdelava spletnih strani: Positiva