Iskalnik

Tonerji in kartuše
Vsi HQP tonerji in kartuše imajo 1 leto garancije!

Pogosto se dogaja, da se serviserji brez pravega vzroka sklicujejo na povečanje stroškov zaradi neoriginalnih tonerjev, kartuš in trakov. Razlog je v interesu po zaslužku pri prodaji originalnih izdelkov, ki so občutno dražji. Zato morate vedeti, da serviserji v splošnem niso naklonjeni neoriginalnemu potrošnemu materialu.

Nekateri pooblaščeni servisi reagirajo zelo nekorektno. Če opazijo, da je v tiskalniku neoriginalni toner, kartuša ali trak, trdijo, da je neoriginal povzročil okvaro in v garancijskem roku zavrnejo garancijo, čeprav potrošni material ni igral nobene vloge pri okvari. Svetujemo vam, da v primeru okvare kontaktirate naše prodajalce in skupaj bomo našli najugodnejšo rešitev.

Obenem ugotavljamo, da se stroški vzdrževanja tiskalnikov (čiščenje, popravila ...) ne glede na to, ali uporabljate originalne ali nove kompatibilne tonerje, z naraščanjem tiskanja in starosti tiskalnika povečujejo.

Svetujemo vam, da se za servis tiskalnikov dogovorite s prodajalcem HQP tonerjev. Zagotavljamo vam, da v prihodnosti vaši stroški vzdrževanja zaradi uporabe HQP tonerjev in kartuš ne bodo bistveno presegli stroškov, ki bi jih imeli, če bi uporabljali izključno originalne izdelke.
Vse znamke, nazivi proizvodov in OEM številke so oznake in last pripadajočih podjetij in se uporabljajo zgolj kot referenca.

Izdelava spletnih strani: Positiva